View Full Event Details

  • 05/08/2019 - 19:30

Drivhuset er Strand Huskirker sin lederoppfølging nå og vi ønsker virkelig å ha fokus på oppfølging fremover slik at ingen står alene i Strand Huskirker, uansett om du er leder eller ikke. Vi ønsker å være et felleskap som er der for hverandre, slik alle de gode «hverandre versene» i Bibelen antyder. Enda vi anbefaler det så har vi samtidig ikke lagt opp til at Drivhuset er obligatorisk da vi ikke ønsker å legge for mye på folk. Derfor vil vi også se på alternative måter å følge opp dem som ikke er med på Drivhuset.

 

Uansett så ønsker vi en tilbakemelding på om du er med videre til våren. Vi oppretter ikke ny påmelding i CheckIn så mail til meg er å regne som påmelding/avmelding og vi ønsker tilbakemeldig på dette uansett om du tenker å være med eller ikke.

Inntil vidrere blir opplegget ganske like det som har vært:

Lovsang, bønn, åpent for å dele litt om det er noe til felleskapet (20 min)

Samtale, gjerne 3×3 innad i gruppene om livet med Gud og bønn for hverandre (20 min)

Input/undervisning (20 min)

Samtale og bønn i gruppene om undervisning eller andre ting vi ønsker å sette fokus på (45 min)