View Full Event Details

  • 02/12/2021 - 20:00 - 22:00
PÅMELDING: Send melding til 95786454 med navn og at du vil være med på bibelkveld.
Vår visjon er «Jesus Kristus i hjemmet og hverdagen. Jesu kjærlighet ut til alle.»
Vi tror at en del av det å følge Jesus som hans disipler handler om å feire Han og livet Han har gitt oss. Derfor ønsker vi å komme sammen til flere fester i året!
På DNA fest ønsker vi at alle huskirkene og radargruppene kommer, samtidig som det også er åpent for de som er nysgjerrige på Strand huskirker eller ønsker å være med i en huskirke eller radargruppe.
I tillegg til lovsang, bønn, undervisning og deling av historier så vil vi jobbe i grupper i de radargruppene og huskirkene som vi er i (de som ikke er i noen grupper får egen gruppe). Her vil vi hjelpe hverandre med retningen og innholdet i de ulike gruppene og få tips og innspill fra hverandre.