View Full Event Details

  • 11. December 2020 - 20:00 - 22:00

I høst vil vi samles en gang i måneden til bønn, lovsang, deling og felleskap, alt med Jesus i sentrum. Vi ønsker å være lydhøre for hva Ånden gjør og sier og dele dette med hverandre og be for hverandre og andre.

Dette har tidligere vært utrolig fine samlinger og vi gleder oss til å komme sammen på denne måten.

Samlingen er åpen for alle og DU er velkommen.

1.Korinterbrev 14:26:

Hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har én en salme, en annen et ord til lærdom, én har en åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp.

Kolosserbrevet 3:16-17:

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår Far, ved ham.