Behov for frivillige som kan ta ledelse- og administrasjonsoppgaver i menigheten

av Wolfgang Lonien

Ønsker du å være med å se nye mennesker få et møte med Jesus? Drømmer du om levende inkluderende huskirker der mennesker blir bevart og vokser i troen? Vil du være med å utruste vanlige mennesker til å gi de gode nyhetene om Jesus videre?

Strand huskirker er en «kirke av flere kirker». Kjernen av arbeidet foregår i huskirkene, og disse er et fullverdig uttrykk av hvordan vi tror kirke kan se ut i praksis. Samtidig hører disse små fellesskapene sammen som en større åndelig familie – en stor kirke. Strand huskirker har siden oppstarten for noen år siden hatt en overordnet ledelse som knytter huskirkene sammen, og som jobber for å skape sunn retning og kvalitet i alle ledd av arbeidet. Selv om altså det viktigste Strand huskirker gjør handler om personlig disippelgjøring i små fellesskap, tror vi altså at det er nødvendig å ha en tydelig og bredt sammensatt gruppe av personer som leder og tjener den store massen av folk (rundt 150 personer) på et overordnet nivå.

Denne ledergruppa (staben) har i tiden fremover ekstra behov for frivillig hjelp opp mot ledelse- og administrasjonsoppgaver i menigheten. Vi er på utkikk etter deg som er villig til å sette av tid til å bli med å tjene inn i denne gruppa, til det beste for helheten av menigheten. Stabens ansvarsområder er blant annet:

 • Ta strategiske valg for retning og ledelse av menigheten
 • Informasjonsflyt
 • Planlegging, innhold og gjennomføring av alle arrangementer
 • Oppfølging av ledere og huskirker
 • Kontakt med andre nettverk og kirker

Staben har altså et bredt ansvarsområde, og fungerer derfor best når et bredt sammensatt team jobber sammen. Vi trenger ikke noen som fikser alt (de finnes heller ikke..), men er på utkikk etter deg som kan bidra med din del av det større bildet.

Har du et spesielt område av menighetsarbeidet du brenner for, uten å vite helt hvordan du kan tjene inn i dette?

 • Overordnet ledelse?
 • Ungdommer?
 • Eldre?
 • Barn?
 • Undervisning?
 • Lovsang?
 • Personlig oppfølging?
 • Praktisk tilrettelegging?

Ta i så fall kontakt med meg (Kjetil) så skal vi finne passende oppgaver til deg.

 

Er du en person som liker å jobbe med administrasjon innenfor etablere rammer, så er kanskje en eller flere av disse oppgavene nedenfor passende for deg?

 • Holde orden på lister over huskirker og ledere og kontaktinfo, tlf og epost
 • Svare på generelle henvendelser på mail
 • Organisere påmeldinger til møter/arrangement
  • Weekend
  • Stammefeiring
  • Kurs
 • Organisere frivillig-siden av arrangementer
 • Organisere frivillig deltakelse
 • Skaffe teknikere
 • Kontakt med forbedere, lovsangs-team og lignende (ansvarliggjøring)
 • Jobbe prosjektbasert med Stammefeiring, weekend, lederavslutninger, misjonsturer. Her kan det være en del arbeid, men det er typisk i ukene før arrangementet.
 • Info-flyt (mye forskjellig å gjøre her..)
  • Annonse i avisen
  • Annonse på internett/facebook
  • Sende SMS
  • Sende epost
  • Generere skriftlig info-materiell (halvårsplaner etc.)

Det finner også flere administrasjonsoppgaver enn de som er listen ovenfor. Ta kontakt med meg hvis du ser for deg å kunne gjøre noen administrasjons-oppgaver.

 

Vi er interessert i å ha deg med på laget enten du kan bruke 2 timer i uka, eller om du kan være med en hel dag. Å bruke sine evner til å tjene for Guds rike er en stor velsignelse, så vi håper at flere av dere tar utfordringen! 🙂

 

Foto av Wolgang Lenien (CC)

Vurderer du å sende barna til en kristen friskole i 2014?

kf-skolen logo

 

 

 

 

Barn trenger røtter og vinger

 

Høsten 2014 planlegger KF-skolen (Kristen Friskole) Jørpeland å starte opp med barneskole-klasser på Jørpeland. Søknaden til skolen er under behandling i UDIR, men en bør allerede nå gå i gang med planlegging av en eventuell oppstart.  Vurderer du å sende barn til denne skolen? Nå er det mulig å melde interesse i forkant av oppstarten (se linken til brosjyren nedenfor).

 

Ved å melde interesse er du til hjelp i planleggingsfasen av skolen, samtidig som du er med på å sikre at behovene til elevene blir møtt å best mulig måte. I utgangspunktet planlegges det å starte opp med 1., 2. og 8. trinn – men det er åpent for andre alderstrinn hvis det er tilstrekkelig interesse.

 

KF-skolen Jørpeland eies og drives av Klippen og Normisjon.

 

 

brosjyre kf-skolenLast ned brosjyren med informasjon og skjema for å melde interesse.

 

 

 

 

 

 

Bønnevegg

Vi har nå åpnet en bønnevegg her på nettsiden, hvor det er muligheter for å legge til bønneemner, og å være med å be for andres bønneemner.

Vi ønsker å hjelpe hverandre i forbønn, og da er dette et godt verktøy å bruke for å stå sammen i bønn.

Ønsker du forbønn for noe, så kan du legge igjen dette på bønneveggen vår her

 

4205645638_c0c7b68c64_z

Åpen ledersamling onsdag 6. februar

Onsdag 6. februar arrangerer vi åpen ledersamling på Kraftverket kl 19.30. En del av lederoppfølgingen til Strand huskirker er ledersamlinger der vi har undervisning, lovsang, bønn og sosialt. Samlingene er for deg som er leder i en huskirke, men også for deg som ikke er leder men ønsker å gå dypere i relasjonen med Jesus og kirken.

Tema for kvelden er DNA. Med DNA mener vi hva som særpreger det Gud har gjort i Strand huskirker – hva som kjennetegner oss som bevegelse og hvorfor det er slik.  Vi går inn på bibelske definisjoner av kirke og misjon, og forsøker å sette ord på hvordan teologien praktisk påvirker hvordan vi lever livene våre til Guds ære.

Velkommen:)

 

DNA av Saynine

Kurs i profetisk tjeneste

schoolofprophecy_bath_

18-20 april kl 10.00-16.00 arrangeres det et veldig bra kurs om profetisk tjeneste og nådegave. Kursholdere er Liz Evans og Faisal Malick. Vi har tidligere deltatt på lignende kurs med Liz Evans, og har erfart at vi har fått kunnskap, trening og erfaring av den profetiske funksjonen i kirken som har blitt svært verdifull.

1Kor 14,1: Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk


1Kor 12:1 Når det gjelder Åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem.


For hvem?

Dette kurset passer for deg som er interessert i å lære om profetisk tjeneste, og som lengter etter å erfare og vokse i å høre Gud tale inn i ditt eget og andres liv. Du trenger ikke å kjenne på at du er spesielt utrustet eller kalt til profetisk tjeneste.

 

England?

Kurset arrangeres i Bath City Church, i England.  De siste årene har vi hatt litt kontakt med Liz Evans, som er en del av staben i denne kirken. For å reise til Bath må du fly til London, og så bruke bakketransport (buss, bil eller tog) til Bath. Kurset blir holdt på engelsk, og er åpent for alle.

 

Påmelding og pris?

Vi prøver å få til en samlet påmelding og reise til kurset. Ber dere derfor om kontakte Kjetil på telefon 92 01 02 78 eller epost andersen.kjetil@gmail.com hvis dere er interessert i år reise.

Frist for å melde interesse til Kjetil er 13. februar. Hvis du ikke melder interesse før dette kan du fremdeles reise på kurset, men du er ikke garantert å få reise sammen med oss andre hvis vi for eksempel velger å leie en minibuss eller lignende i England:)

Pris for konferansen er £65 per person, pluss transport og overnatting.

 

Les mer på Bath City Church sin hjemmeside.

Mission Adventures 2013

Guds hjerte og plan for nasjonene er at alle skal få muligheten til å kjenne hvem han er, og bli velsignet av ham. Misjonsbefalingen blir ikke fullført hjemme på Jørpeland eller Tau, men først når ALLE folkeslag er gjort til disipler. Det er derfor vår glede, mulighet og plikt til å arbeide for at evangeliet skal bli kjent over hele jorda.

 

I sommer har du mulighet til å bli med på en kort misjonstur arrangert av Ungdom i Oppdrag. Formålet med turen å arbeide  på at lokalt misjonsarbeid i utlandet slik at lokalbefolkningen blir velsignet, samtidig som at vi selv får muligheten til å kjenne på hvordan det kan være å arbeide som misjonær i utlandet.

 

Hele turen varer omtrent to uker, inkludert en treningsleir i Norge. En trenger ingen erfaring fra tidligere turer eller lignende arbeid for å bli med. Det blir mulighet for å bruke sine egne interesser, talenter og nådegaver der vi reiser. Det betyr i praksis at du for eksempel får muligheten til å arbeide med barn, ungdom, idrett, praktisk hjelpearbeid eller forkynnelse.

 

Treningsleir blir fra onsdag 26. juni til lørdag 29.juni.
Outreach blir fra lørdag 29.juni til tirsdag 9.juli.

Landet som skal reises til er foreløpig ikke satt enda, men aktuelle land er Latvia, Estland, Romania og Moldova.

Her er en video som ble laget i 2010 da vi reiste til Estland.

 

Les om fjorårets tur til Romania her.

Mer informasjon fra Ungdom i oppdrag finnes her.

Last ned brosjyren her.

 

 

Tar du eller din huskirke utfordringen?

GPS-kurs 19-20. oktober

Fredag 19. og lørdag 20. oktober blir det et GPS-kurs på Jørpeland bedehus. Dette kurset er også kjent som LifeShapes, og er et kurs vi har hatt tre ganger tidligere. Undervisningen vil gi en innføring i nyttige redskaper til hverdagen sammen med Jesus, samt tjenesten. Du har kanskje hørt om kairos eller om hyrde, evangelist og apostel? Dette med mer vil inngå i undervisningen.

Undervisere vil være Kristian Landro, Eirik Jøssang og Kristine Knudsen
Det er fra 18-22 på fredagen og fra 10-14 på lørdagen.

Facebook-eventen finner her.

Påmelding til huskirkene@gmail.com.

Podcast på iTunes

Alle talene på Strand huskirker sine sider kan nå også bli funnet som en podcast på iTunes.

For å finne podcasten til Strand huskirker, gå inn på iTunes Store og søk opp Strand huskirker.
Velg «abonner gratis» for å legge podcasten i podcast mappen.

God fornøyelse 🙂

Velkommen til weekend på Vaulali for huskirkene 7-9. september!

Praktiske opplysninger:
For de som ikke har betalt kan det gjøres på konto: 3201 56 35249.
Ønsker du å leie sengtøy kan det gjøres mot ekstra betaling (direkte til Vaulali).

Ta med:
Badetøy til aktiviteter
Sengtøy/ sovepose /håndklær/Toalettsaker
Bibel/ Skrivesaker
Godt humør

 
PROGRAM
 
FREDAG

17.00-18.00: registrering Romfordeling.
18.00-19.00: kveldsmat
19.30 og utover: lovsang/kveldsmøte m/Olafsrud
Tema: Tema Ærlighet om livet, sannhetserkjennelse? Kim e eg, koss ser Gud meg, selvbilde
21.30-utover kvelden: kveldskos
 
LØRDAG:
07.30: morgenbønn/lovsang
08.30-09.30: flexifrokost
10.00-11.10: morgensamling og undervisning (Barneopplegg)
Tema: medvandring, nære relasjoner
11.20-ca 12.00 gruppearbeid. Med kaffi og frukt
12.30: middag/Grilling
15.30: kaffi og kaker13.30-17.30 Aktiviteter:
18.00-19.00: kveldsmat
19.30 og utover: lovsang/kveldsmøte med Olafsrud
Tema: relasjon til Gud, kjenne Gud, elske Gud, frykte Gud
22.30: kveldskos
 
SØNDAG:
07.30: morgenbønn/lovsang
08.30-09.30: flexifrokost
10.00 og utover: morgensamling/lovsang/undervisning (bareopplegg)
Tema: elske vår neste, ektefelle, nabo osv. med fokus på de nærmeste relasjonene som viktigst for at andre relasjoner kan bli bra
12.30: middag

 

Vel hjem!

Ny nettside

Strand huskirker har fått ny nettside! I en desentralisert menighet er god informasjonsflyt svært viktig. Vi håper at den nye internettsiden kan fungere som et bindeledd huskirkene imellom og ut til omverden. Ta gjerne en kikk på siden for å bli kjent. Føl deg fri til å gi respons på hva du synes.