Medlem 2018

Strand huskirker innfører frivillig medlemsskap fra og med 2018, for både barn og voksne. Trykk her for å registrere deg.

Ved å være medlem i Strand huskirker kommuniserer du at du ønsker å være en del av menigheten. Vi bruker medlemslistene som grunnlag for søking av statstøtte, frifondsmidler etc.

 

Du trenger ikke å være aktiv i en huskirke for å være medlem.

0-15 år kr 50
16 år og oppover kr 100
Familiepris kr 250

KFskolen Jørpeland starter opp neste år

Dette blir en kjempebra skole som er åpen for alle, med gode fasiliteter og et kristent verdigrunnlag. Nettsiden til skolen er ikke i gang enda, men det finnes en facebook-side som dere kan besøke ved å klikke her.

Det er nå søkere til første, andre, tredje, femte og sjette klasse, fra august 2016.

Trenger du SØKNADSSKJEMA?
Besøk facebook-sida
eller ring 99 02 95 33.

Strand huskirker er medlem av Normisjon. Normisjon eier 25% av KFskolen Jørpeland som starter opp neste år.

11896148_1652107281673069_2408687421356191805_n

 

 

 

 

 

 

 

KFskolen_logo_RGB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innsamling til Reza

Forrige Storsamling hadde vi kollekt til Reza. Her kommer litt mer informasjon om saken, samt et kontonummer en kan bruke for å støtte Reza sin sak:

Reza kom som asylsøker til Norge. I løpet av tiden han var i Norge konverterte han til kristendom. Han ble tvangsflyttet fra Stavanger til Strand. Der blei han med i ei huskyrkje. Der fant han seg godt til rette og var med i fellesskapet kvar veke. Rett før rettsaken hans skulle opp på våren 2015 blei Reza tvangsretunert til Afghanistan. Mange rundt han gjorde sitt ytterste for å stoppe returen men uten hell. Rettsaken gikk sin gang uten Reza i salen. Det blei brukt Skype for at han skulle få forklare seg frå Afghanistan. Dårlig nett gjorde det vanskelig å høyre kva han sa. Rettsaken blei tap, men det blei valgt å anke dommen til lagmannsretten for å prøve å få Reza tilbake til Norge kor det trygt for han å vera. Ein rettsak koster mykje pengar. Viss du vil vera med å støtte ein ny rettssak kan du gi ditt bidrag til kontonr: 32013245184 og merkes med «Reza».

Her er ei lenke kor der er litt info: http://www.dagen.no/Nyheter/tvangsreturnert/Sjokk-i-Stavanger-etter-retur-av-Reza-164656

Stian Oaland

Ny ungdomsleder til høsten

11349029_10206962055433786_861641241_n

I september starter Kristine Knudsen som ungdomsleder i Strand huskirker.

Hun blir ansatt i 40% stilling, og skal jobbe dedikert mot ungdomsmiljøet i Strand. Kristine er fra Jørpeland, og har vært aktiv i Strand huskirker som blant annet huskirkeleder for ungdommer tidligere. Det siste året har hun gått på Hald Internasjonale senter. Der har hun vært utsendt til Brasil for å jobbe med fattige barn i samarbeid med Laget.

De siste årene har vi ikke hatt en dedikert ungdomsleder i Strand huskirker. De gangene vi har hatt det tidligere har vi sett at det har betydd mye for å knytte sammen ungdomsmiljøet, danne nye huskirker og til å støtte unge huskirker og ledere.

Vi er svært glad for at Kristine har takket ja til å jobbe som ungdomsleder, og håper dere alle er med i bønn for henne, både før og under tjenesten hennes.

 

 

 

 

 

Ny frivillig ungdomsarbeider

Denne uka startet Susann Gausland som frivillig ungdomsarbeider i Strand huskirker. Hun skal være i denne rollen et halvt års tid. Vi er svært glade for å ha Susann med på laget, og regner med at dere alle tar godt imot henne og ber for tjenesten hun skal inn i.. 🙂

Susann ble bedt om å presentere seg selv:

Jeg heter Susann og er en 20år gammel jente fra Tau. De to siste årene har jeg tatt DTS (Disciple training school) og SBFM ( School of Biblical Foundation and Mission) på en ungdom i oppdrag base på Maui, Hawaii. Med det har jeg også vært så heldig å få reise på to misjonsturer som vil si at jeg har fått vært i Asia (Indonesia, Thailand, Malaysia og Nepal) i 6 måneder å få være en del av noe av et som Gud gjør i de landene.

I høst reiser jeg tilbake til Maui for å være stab i to år, men i mellomtiden ønsker jeg å investere i ungdom i Strand. Gud har virkelig gitt meg ett hjerte for ungdom i Strand og disippelgjøring av ungdom, med det gleder jeg meg til å gå inn i rollen som ungdomsarbeider å se hva Gud har for ungdom her i Strand.

Susann

Behov for frivillige som kan ta ledelse- og administrasjonsoppgaver i menigheten

av Wolfgang Lonien

Ønsker du å være med å se nye mennesker få et møte med Jesus? Drømmer du om levende inkluderende huskirker der mennesker blir bevart og vokser i troen? Vil du være med å utruste vanlige mennesker til å gi de gode nyhetene om Jesus videre?

Strand huskirker er en «kirke av flere kirker». Kjernen av arbeidet foregår i huskirkene, og disse er et fullverdig uttrykk av hvordan vi tror kirke kan se ut i praksis. Samtidig hører disse små fellesskapene sammen som en større åndelig familie – en stor kirke. Strand huskirker har siden oppstarten for noen år siden hatt en overordnet ledelse som knytter huskirkene sammen, og som jobber for å skape sunn retning og kvalitet i alle ledd av arbeidet. Selv om altså det viktigste Strand huskirker gjør handler om personlig disippelgjøring i små fellesskap, tror vi altså at det er nødvendig å ha en tydelig og bredt sammensatt gruppe av personer som leder og tjener den store massen av folk (rundt 150 personer) på et overordnet nivå.

Denne ledergruppa (staben) har i tiden fremover ekstra behov for frivillig hjelp opp mot ledelse- og administrasjonsoppgaver i menigheten. Vi er på utkikk etter deg som er villig til å sette av tid til å bli med å tjene inn i denne gruppa, til det beste for helheten av menigheten. Stabens ansvarsområder er blant annet:

 • Ta strategiske valg for retning og ledelse av menigheten
 • Informasjonsflyt
 • Planlegging, innhold og gjennomføring av alle arrangementer
 • Oppfølging av ledere og huskirker
 • Kontakt med andre nettverk og kirker

Staben har altså et bredt ansvarsområde, og fungerer derfor best når et bredt sammensatt team jobber sammen. Vi trenger ikke noen som fikser alt (de finnes heller ikke..), men er på utkikk etter deg som kan bidra med din del av det større bildet.

Har du et spesielt område av menighetsarbeidet du brenner for, uten å vite helt hvordan du kan tjene inn i dette?

 • Overordnet ledelse?
 • Ungdommer?
 • Eldre?
 • Barn?
 • Undervisning?
 • Lovsang?
 • Personlig oppfølging?
 • Praktisk tilrettelegging?

Ta i så fall kontakt med meg (Kjetil) så skal vi finne passende oppgaver til deg.

 

Er du en person som liker å jobbe med administrasjon innenfor etablere rammer, så er kanskje en eller flere av disse oppgavene nedenfor passende for deg?

 • Holde orden på lister over huskirker og ledere og kontaktinfo, tlf og epost
 • Svare på generelle henvendelser på mail
 • Organisere påmeldinger til møter/arrangement
  • Weekend
  • Stammefeiring
  • Kurs
 • Organisere frivillig-siden av arrangementer
 • Organisere frivillig deltakelse
 • Skaffe teknikere
 • Kontakt med forbedere, lovsangs-team og lignende (ansvarliggjøring)
 • Jobbe prosjektbasert med Stammefeiring, weekend, lederavslutninger, misjonsturer. Her kan det være en del arbeid, men det er typisk i ukene før arrangementet.
 • Info-flyt (mye forskjellig å gjøre her..)
  • Annonse i avisen
  • Annonse på internett/facebook
  • Sende SMS
  • Sende epost
  • Generere skriftlig info-materiell (halvårsplaner etc.)

Det finner også flere administrasjonsoppgaver enn de som er listen ovenfor. Ta kontakt med meg hvis du ser for deg å kunne gjøre noen administrasjons-oppgaver.

 

Vi er interessert i å ha deg med på laget enten du kan bruke 2 timer i uka, eller om du kan være med en hel dag. Å bruke sine evner til å tjene for Guds rike er en stor velsignelse, så vi håper at flere av dere tar utfordringen! 🙂

 

Foto av Wolgang Lenien (CC)

Vurderer du å sende barna til en kristen friskole i 2014?

kf-skolen logo

 

 

 

 

Barn trenger røtter og vinger

 

Høsten 2014 planlegger KF-skolen (Kristen Friskole) Jørpeland å starte opp med barneskole-klasser på Jørpeland. Søknaden til skolen er under behandling i UDIR, men en bør allerede nå gå i gang med planlegging av en eventuell oppstart.  Vurderer du å sende barn til denne skolen? Nå er det mulig å melde interesse i forkant av oppstarten (se linken til brosjyren nedenfor).

 

Ved å melde interesse er du til hjelp i planleggingsfasen av skolen, samtidig som du er med på å sikre at behovene til elevene blir møtt å best mulig måte. I utgangspunktet planlegges det å starte opp med 1., 2. og 8. trinn – men det er åpent for andre alderstrinn hvis det er tilstrekkelig interesse.

 

KF-skolen Jørpeland eies og drives av Klippen og Normisjon.

 

 

brosjyre kf-skolenLast ned brosjyren med informasjon og skjema for å melde interesse.

 

 

 

 

 

 

Bønnevegg

Vi har nå åpnet en bønnevegg her på nettsiden, hvor det er muligheter for å legge til bønneemner, og å være med å be for andres bønneemner.

Vi ønsker å hjelpe hverandre i forbønn, og da er dette et godt verktøy å bruke for å stå sammen i bønn.

Ønsker du forbønn for noe, så kan du legge igjen dette på bønneveggen vår her

 

4205645638_c0c7b68c64_z

Åpen ledersamling onsdag 6. februar

Onsdag 6. februar arrangerer vi åpen ledersamling på Kraftverket kl 19.30. En del av lederoppfølgingen til Strand huskirker er ledersamlinger der vi har undervisning, lovsang, bønn og sosialt. Samlingene er for deg som er leder i en huskirke, men også for deg som ikke er leder men ønsker å gå dypere i relasjonen med Jesus og kirken.

Tema for kvelden er DNA. Med DNA mener vi hva som særpreger det Gud har gjort i Strand huskirker – hva som kjennetegner oss som bevegelse og hvorfor det er slik.  Vi går inn på bibelske definisjoner av kirke og misjon, og forsøker å sette ord på hvordan teologien praktisk påvirker hvordan vi lever livene våre til Guds ære.

Velkommen:)

 

DNA av Saynine