Ny ansettelse i Strand Huskirker

Det er med stor glede og takknemlighet vi kan melde at Møyfrid Moskvil er blitt ansatt i en 15% stilling i Strand Huskirker. Hun er i utgangspunktet ansatt frem til sommeren da vi sammen med Møyfrid og styret skal se an behovet og økonomien for videre ansettelse.

Møyfrid har vært en del av ledelsen siste året etter at hun og Kristian med familie kom hjem fra Senegal mot slutten av 2018. Nå får hun enda mer tid til å være med å bidra inn i ledelse og kommer blant annet til å jobbe med lederoppfølging, ungdomshuskirker, undervisning og retningen videre for Strand Huskirker. Sammen med Lene og Arne kommer hun samtidig til å ha fokus på å lage gode rutiner og systemer som skal være til god hjelp for huskirkeledere og resten av felleskapet.

Vi er veldig takknemlig for at Møyfrid har gått inn i denne stillingen og ser allerede at det er til  velsignelse for felleskapet.

Tips til å leve kirke og avlyst DNA samling

Det er nok ingen overraskelse men vi må dessverre avlyse DNA samling som skulle vært 01.04. Dette var første DNA samlingen vi skulle ha hvor vi skulle se nærmere på hva vi tror Gud har gitt Strand huskirker og hvordan vi forvalter dette.
MEN…vi jobber nå med å lage en undervisning på dette på video som vi håper å få delt ut til dere innen to uker.

Ellers så har vi snakket med mange som viser i praksis hvordan en kan leve kirke i en tid som denne. Viser til noen eksempel til inspirasjon under. Kanskje du/dere har noen andre? Det det gjerne videre eller ta kontakt med oss for å dele det!

– Samles 2-3 for å be sammen
– Bruk av telefon og meldinger for å holde kontakt. Også meldinger / telefoner til folk en ikke har snakket med på en stund eller som trenger en ekstra oppmuntring i hverdagen
– Radargrupper som går/jogger tur eller treffes på andre måter ute i det fri
– «Digitale huskriker» på Skype, messenger o.l.
– En oppretter felles chat på messenger, snap eller andre sosiale medier for å holde kontakt og dele oppmuntringer, utfordringer, bibelvers, sanger o.l.
– Felles bibelleseplaner som flere følger sammen
– Hjelpe med handling eller andre praktiske gjøremål for de som er i karantene, isolasjon eller av andre grunner trenger hjelp
– Huskirke ute i det fri (om en ikke er for mange)
– Familiehuskirke med bønn, lovsang, nattverd o.l.
– Andre forslag?

Til slutt snakket vi med en av huskirkelederne i dag som delte følgende vers fra Salme 94:19

Når mitt indre er fullt av urolige tanker,
har min sjel glede av din trøst.

Å leve kirke i en tid som denne

Vi er nå i en meget spesiell situasjon med tanke på utbruddet av koronaviruset. I Strand huskirker så er relasjoner og felleskap en meget viktig del som er vanskelig å gjennomføre på vanlig måte nå. Derfor gjelder det å være litt kreativ men også å løfte blikket. Et par ting vi ønsker å fremheve:

  1. Vi tilhører en treenig Gud som omtaler seg som «Jeg Er». I Johannes Åpenbaring blir Han tilbedt som «Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, Den allmektige, han som var og som er og som kommer». Han er konstant og forandrer seg ikke. Det vil si at vi kan henvende oss til Han med alt, alltid. Han kaller på oss og ønsker alltid at vi vender oss til Ham og Han ønsker å vise oss hvem Han er og Hva han har for oss. Denne tryggheten og dette håpet kan vi få hvile i og få vise til alle i en tid som er preget av mye uro og frykt.

 

  1. Bønn og forbønn: Be kan vi gjøre uansett hvor vi er og når vi måtte ønske. Dette er en tid for å be! Mange av oss får mer tid enn vanlig og det kan være en god mulighet til å utdype forholdet til Jesus gjennom å be til han. Men det er også en tid for å gå i forbønn for andre. For familie, venner, lokalsamfunn, landet og verden. Bønn er en fantastisk mulighet Gud har gitt oss, la oss bruke den nå! Så er det også godt å huske på at om vi ikke finner ord så har vi Den Hellige Ånd som hjeper oss: «På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord». (Romerbrevet 8:26)

Her er noen gode vers å ta med seg om bønn:

https://itro.no/tema/15-bibelvers-om-bonn/

Filadelfia Kristiansand har også laget en programserie om bønn som flere i felleskapet anbefaler:

http://filadelfiakristiansand.no/media/radio/podcast/bonnens-verden

  1. Nestekjærlighet: En måte å ta seg av andre på i denne perioden er som nevnt over bønn. Men for noen av oss finnes det kanskje andre måter å vært en neste på også? Er det noen vi kan sende en melding eller ringe med oppmuntrende ord? Er det noen som trenger praktisk hjelp med å handle eller andre ting? Er det noen som trenger et ekstra hjem en periode? Det er jo ikke alle som har muligheten til dette og en skal selvfølgelig overholde rådene fra myndigheter, dette er viktig. Men i en tid som dette gjelder det også å være litt kreativ på dette området.

Visjonen til Strand huskirker er «Jesus Kristus i hjemmet og hverdagen. Jesu kjærlighet ut til alle». Enda hverdagen ser annerledes ut nå er det fortsatt hverdagen vår. Og det er fint å se at denne visjonen kan leves ut også nå til tross for store endringer. Vi tror at her kan veiviserne våre også være med å hjelpe oss for å løfte blikket og ikke bli for selvsentrert i en slik tid:

ELSKET: Du kan hvile i at du er elsket fordi du er skapt i Guds bilde. Dette er det Gud ønsker å fortelle hver enkelt og det er det vi ønsker at folk skal få erfare. Erfaringen av dette vil føre til at en vender seg til Han og kan starte å følge Jesus og kjenne Han bedre. I en tid der vi kanskje ikke kan produsere og levere så mye som vi ønsker og opplever en del uro og spørsmål er dette noe enormt fint å få hvile i. Hva ønsker Gud å fortelle deg nå?

«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» (Joh 3:16)

FAMILIE: Vi er en stor familie av brødre og søstre. Det er godt og viktig å ha med seg i en tid som denne. Hvordan kan vi være familie slik hverdagen ser ut nå?

«Og han rakte ut hånden mot disiplene sine og sa: «Se, her er min mor og mine søsken! For den som gjør min himmelske Fars vilje, er min bror og søster og mor.» (Matt 12,49-50).

HVERDAGSLIG: De fleste har fått en ny hverdag samtidig som vi fortsatt skal gjøre mye av det vi pleier å gjøre. Det som er viktig å huske på er at Jesus er like mye til stede nå som ellers. Vi kan ha tillitt til han og ta opp alt vi kjenner på og tenker på i samtale med han. Hvilke ting viser Jesus meg i min hverdag nå?

«For det er i Ham vi lever, beveger oss, og er til» (Apg 17.28)

FUNDAMENT: Jesus har gitt oss noen ting som skal hjelpe oss å holde blikket festet på Han og som hjelper oss å utdype relasjonen til Han og hverandre. Både bønn, bibel, nattverd og felleskap er enormt gode ting som vi kan gjøre i de nærmeste relasjonene vi kan være i nå, om det er familie eller venner.

«De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene» (Apg 2,42)

SENDT: Å være sendt handler om at Jesus først har kalt oss til seg for så å sende oss ut for å utbre Guds rike. Hva gjør Jesus rundt meg nå og hvordan kan jeg være med på dette? Hvordan ser det ut å være sendt nå? Snakk med Jesus og hverandre om dette nå.

«Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matt 28: 18-20)

Informasjon angående koronaviruset.

Vi i Strand huskirker ønsker selvfølgelig å ta del i den nasjonale dugnaden slik at det blir minst mulig spredning av koronaviruset.

Nå har ikke vi i Strand huskirker mange større arrangement. Vår visjon «Jesus Kristus i hjemmet og hverdagen. Jesu kjærlighet ut til alle» leves først og fremst ut nettopp i hjemmet og hverdagen og de mindre gruppene våre. Men her er det også viktig å ta forhåndsregler. Vi anbefaler alle huskirker, radergrupper og andre samlinger å følge godt med på rådene som kommer fra myndighetene / FHI og følge disse nøye.

Samtidig så er det viktig å huske på at vi også trenger hverandre i denne tiden, kanskje mer enn ellers. Håper vi kan finne gode måter å både være for hverandre og forkynne håp i en tid som kan virke litt håpløs. La oss be for alle som er rammet av situasjonen og finne måter å spre Jesu kjærlighet i denne situasjonen.

Av arrangementer er følgende i første omgang avlyst:

Familiesamling 15.03 er AVLYST

«Mann 2020» som skulle vært avholdt 12.03 – 15.03 er AVLYST

Vi kommer tilbake med mer informasjon om andre arrangement som ligger litt mer frem i tid.

«Tid med Gud» – noen bilder fra bønneuken

Vi i Strand Huskirker både tror og erfarer at bønn er helt sentralt i hverdagen. Derfor er også bønn sentral i en av våre veivisere, fundament (APG 2,42). Det kan se litt forskjellig ut fra person til person men likt for alle er at vi trenger å sette av tid til dette. Vi erfarer også at det er godt å være sammen i bønn. Derfor åpnet vi Kraftverket 20:00-22:00 tirsdag til torsdag for at de som ville og hadde mulighet kunne komme innom å være sammen med hverandre og Gud i bønn. Det var lagt opp til at dette kunne gjøre på forskjellige måter, i stillhet, lovsang, tegning, lese, knele, sitte, ligge osv. Et sitat som kan være med å beskrive det vi ønsker er følgende:

«Den beste tilbedelsesformen er den som på den mest autentiske måten presenterer din KJÆRLIGHET til GUD – basert på den bakgrunn og personlighet som Gud gav deg» Fra «Målrettet liv».

 

Her er noen bilder fra hvordan dette så ut.

«Tid med Gud» – bønn på Kraftverket denne uken

Velkommen til «tid med Gud».

Tirsdag 07.01, onsdag 08.01, torsdag 09.01

Kl 20 -22

På kraftverket.

(Gud er også tilgjengelig andre steder og tider altså – bare så det er sagt 😊 )

 

Det er ikke noe «fastsatt program» – men det er et sted og en mulighet til å bruke tid sammen med Gud i oppstarten av et nytt år –

Vi ønsker at dette skal være et sted

du kan komme som den du er – midt i det du står i –

Og kjenne deg fri, trygg og hjemme-

Og bruke tiden til det du kjenner du trenger.

Du kan legge deg ned og bare være,

Du kan bruke tid med Gud i musikk (det er instrumenter du er fri til å spille på),

Du kan bruke tid med Gud i tegning og maling (det er male- og tegnesaker tilgjengelig),

Du kan skrive til Gud (det er mulighet til å skrive ned bønneemner, takkelapper, ord til andre),

Du kan lytte til lovsang eller synge med,

Du kan være i bønn på ulike måter – i stillhet eller sammen med andre,

Nye folk i ledelse og nye huskirker

Som de fleste nå har fått med seg så reiser Andres og Kari Jøssang til Senegal nå i januar. Begge har vært og er viktige for felleskapet vårt, først og fremst for den de er og samtidig så har de også vært involvert i mange oppgaver som har vært til velsignelse for oss rundt dem. Andres har også siste året vært en del av ledelsen i Strand Huskirker og derfor har vi hatt en prosess i forhold til videre organisering. Denne prosessen er også et resultat av at i Futurum har vi sett et behov for å få avklart roller og ansvar.

Det er derfor utrolig kjekt å kunne si at noe av dette er nå på plass med at Lene Barkved går inn i ledelse sammen med Møyfrid Moskvil og Arne Dalehaug. Lene er ei utrolig bra dame som har vært en del av Strand Huskirker siden 2008. Hun har tidligere hatt ulike roller i både stab og som huskirkeleder og i høst ble hun med i Futurum og har vært mer involvert rundt undervisning og retning. Derfor er det også veldig naturlig og veldig bra for felleskapet at hun nå blir en del av ledelsen.

I overnevnte Futurum så er ett av målene vi har satt oss for 2022 at det skal være huskirker for hvert trinn fra 7. klasse – 10. klasse og minst 1 huskirke for videregående alder. Vi har erfart og fått tilbakemelding fra mange som har vært en del av ungdomshuskirker siste 10 årene at det har hatt stor betydning for vandringen med Jesus og dermed for livet. Derfor er det også veldig gledelig å kunne si at nå så startes det to nye huskirker, en for 6. klasse og en for 8. klasse. Derfor blir det også naturlig for oss i ledelsen at ett av fokusområdene våre er ledertrening og lederoppfølging slik at de vi best mulig kan utruste og støtte de som Jesus leder inn i disse oppgavene.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om noe av dette eller andre ting, så ta gjerne kontakt.

Futurum

Fra i høst av og de neste 3 årene blir Strand Huskirker med i et nytt læringsfelleskap som kalles Futurum. Et læringsfelleskap er en ledet prosess som skal hjelpe oss og andre menigheter / bedehus til å holde fast på det Gud har gitt oss, gjøre oss enda mer oppmerksom på hva Han gjør og være med på og istandsette oss (selv) til å følge dette.

Vi tror vi har behov både å stå sammen med andre, lære av andre men også lære bort noe av det Gud har gitt oss. Så er det alltid bra å ha noen utenfor oss selv som kan være med å hjelpe oss i disse prosessene og stille gode spørsmål.

Vi har fått med oss et fantastisk team som har sagt at de vil være med på denne reisen de neste 3 årene:

Møyfrid Moskvil, Torbjørn Fjelde, Marita Fjelde, Lene Barkved, Ottar Vestbøstad, Andres Jøssang (med i høst), Vidar Laugaland og Arne Dalehaug (teamleder).

Så er det viktig å presisere at Futurum ikke først og fremst er for oss som er med her, det er for Strand Huskirker. Derfor kommer vi også til å snakke/skrive en del om prosessene som skjer og hva vi jobber med og vi ønsker veldig gjerne tilbakemeldinger, spørsmål og innspill. Det trenger ikke gjelde spesifikt Futurum men om har noe du tenker på i forhold til Strand Huskirker så er det utrolig bra å få luftet dette og snakket om det og vi ønsker at terskelen for å ta kontakt skal være lav.

Første samling er i Bergen om 2 uker, etter det blir det 1 samling i halvåret på Bryne.

Har du spørsmål eller kommentarer er det bare å ta kontakt med Arne Dalehaug.

 

Litt om Futurum fra IMF sine sider:

Futurum er en ledet prosess som skal hjelpe lokale bedehusarbeid å bevege seg fra der de er i dag til der Gud ønsker at de skal være i fremtiden. Bedehuskirken er vertskap, og skal gjøre sitt ytterste for å lede gjennom en prosess som både setter i stand, driver deltakende team videre og forhåpentligvis gjør at man kan se gode frukter av arbeidet.

Futurum er bygget opp som et læringsnettverk.

  • Nettverket er for team. Disse teamene må ha beslutningsmyndighet i sitt bedehus. Teamet består av fra 4-8 personer, og må i størst mulig grad bestå av de samme personen på hver samling (selvsagt lov med litt utskiftning)
  • Det legges i første omgang opp til 6 samlinger over ca 3 år. Samlingene vil være i november og april. Samlingene i november blir på Lederkonferansen til ImF på Straume utenfor Bergen og samlingen i april bli på Bryne.
  • Hvert team som er med får en veileder som følger opp dette teamet. Veileder møter teamet 3-4 ganger i året og er jevnlig i kontakt med teamleder.
  • Samlingene er en kombinasjon av undervisning, læring, jobbing med plan, sosialt og bønn/betjening.

Fundament – en veiviser

Sist helg var vi samlet til Weekend på Furutangen. Over 100 små og store fra Strand og Sauda hadde en utrolig fin helg sammen. Temaet for denne helgen var en av våre veivisere, fundament.

Helt siden starten av Strand Huskirker har APG 2, 42 vært både sentralt og retningsgivende. Vi tror at både bibelen, bønnen, nattverden og felleskapet er noe Gud har gitt oss for at vi skal kunne bli bedre kjent med Han og følge Jesus der Han leder oss. Og vi tror at dette er med å peke retning mot visjonen vår «Jesus Kristus i hjemmet og hverdagen. Jesu kjærlighet ut til alle». Under er en kort beskrivelse av denne veiviseren slik vi har den i visjonsdokumentet vårt.

Fundament

«De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene» (Apg 2,42)

Vi vil at Bibelen skal være grunnlaget og det som er retningsgivende for oss som felleskap. Vi ønsker at bønn skal være en naturlig del av livet til den enkelte og felleskapet, både som en samtale med Gud og forbønn. Vi ønsker også at nattverd skal være en naturlig del når vi samles både i hjemmene og til større samlinger.

Familie – en veiviser

Søndag som var hadde vi høstens første Storsamling på Kraftverket med tema «Familie», som er en av våre veivisere. Utrolig fint å være samlet som en stor familie og få be, tilbe, dele nattverd, dele liv og bare være sammen. Alt med vissheten om at Gud er til stede med oss og vi samles for å ære Han.

I undervisningen ble det henvist en del til Edin Løvås sin bok «Husmenighet – et levende nærmiljø». Dette er en bok som virkelig anbefales som kan gi gode verktøy og tanker om å leve sammen i hverdagsfelleskap, og generelt i forhold til etterfølgelse av Jesus. Denne boken er ikke til salgs lenger, men et huskirkenettverk i Kongsberg (www.dinkirke.no) har fått tillatelse til å legge denne ut på nettet, her er linken:

http://www.dinkirke.no/2012/Dokumenter/HusMenigheten.pdf

Enda vi kommer til å snakke en del om våre 5 veivisere i høst, Elsket, Fundament, Familie, Hverdagslig, Sendt, er det viktig å si at dette ikke er mål i seg selv. Dette er verdier som vi ser som en god hjelp for hver enkelt og for familiefelleskapet til å følge Jesus der Han leder oss. På denne måten håper vi at vi skal se mer og mer av visjonen «Jesus Kristus i hjemmet og hverdagen. Jesu kjærlighet ut til alle» realisert i Strand og videre ut.

Under følger litt av det vi legger i veiviseren Familie.

Familie

«Og han rakte ut hånden mot disiplene sine og sa: «Se, her er min mor og mine søsken! For den som gjør min himmelske Fars vilje, er min bror og søster og mor.» (Matt 12,49-50).

Vi ønsker å leve som en del av Guds familie der vi alle er brødre og søstre. Vi ønsker å være til stede for hverandre og leve åpne og ærlige liv hvor vi hjelper hverandre til å bli de menneskene som Gud har skapt oss til å være. Vi ønsker å være en gjestfri, inkluderende og raus familie hvor en kan være seg selv og leve et åpent og ærlig liv. Denne familien ønsker vi også skal være inkluderende og alltid åpen for nye medlemmer. Vi vil også være bevisste at vi er en del av en større familie både i Strand og i den verdensvide kirke og vi vil fremme enhet mellom menigheter på stedet vårt.