VÅR STORY

Strand huskirker er en desentralisert menighet.

Vi er ikke menighet bare når vi samles til møte på Bedehuset, men vi er menighet når vi lever sammen i de naturlige mindre fellesskapene vi tilhører. Som huskirkeleder fungerer du som en pastor for din huskirke, og sammen har dere i samme grad tilgang Guds nærvær og ledelse som storfellesskapet. Strand huskirker som desentraliert menighet består av flere mindre huskirker. Samtidig som de små fellesskapene er viktige ønsker vi å samles på tvers av huskirker til et felles møte en gang i måneden.

HVA GJØR VI?

Ønsker du å være med i et fellesskap?

Gjør Disipler

"Dette er min sønn, den elskede, i Ham har jeg min glede". Disse ordene talte Gud over Jesus før han hadde gått ut i tjeneste. Jesus var trygg på at sin verdi ikke lå i det han presterte, men at hans kall var å være sønn og ha relasjon med Gud. Ut fra sin solide identitet som Guds sønn ble Jesus sendt på et viktig oppdrag til verden. Vår verdi lar seg ikke forandre av hva vi presterer. Det er viktig å ikke la sendelsen ble kallet. Det er også viktig å ikke la oppdraget vi er sendt med miste betydning. Du er elsket for den du er, og oppdraget du er sendt på er viktig.

LEDELSEN I STRAND HUSKIRKER

STABEN leder menigheten, driver lederoppfølging, og inspirasjonssamlinger.

STYRET av Strand Huskirker er juridisk ansvarlig og velges av årsmøtet.

STORSAMLINGSKOMITEEN har ansvar for praktisk gjennomførelse av storfellesskapet.

FAMILIESAMLINGSKOMITEEN har ansvar for praktisk gjennomførelse av familiesamlingen.

ÅNDELIG TEAM har ansvar for åndelig retning  og underviser på Storsamling.